I never thought this would happen to me

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

I never thought this would happen to me

13.60

Deze bundel gaat in op de diverse aspecten en achtergronden van een van de meest tragische facetten van de migratie vanuit Latijnsamerikaanse landen naar West-Europa. Het zwaartepunt van de bundel ligt bij de omstandigheden van vrouwen die (meestal onder valse voorwendselen) naar Nederland zijn gehaald om vervolgens gedwongen in de prostitutie tewerkgesteld te worden. Achter deze praktijk blijken uitgebreide netwerken van vrouwenhandelaars te zitten. Een groot aantal slachtoffers van vrouwenhandel werd voor deze bundel geïnterviewd. Tevens worden diverse ontwikkelingen en sociale, economische en juridische aspecten van deze problematiek aan de kaak gesteld. De bundel is een pleidooi voor de aanpak van de vrouwenhandel en –uitbuiting en bescherming vraagt van de slachtoffers van deze praktijken.

SKU: 15485 Category: Tags: ,
Subtitle: Prostitution and traffic in Latin American women in The Netherlands
Author: Molina, Fanny Polanía en Marie-Louise Janssen
Year: 1998
ISBN: 9080445029
Pages: 111
Language: English
Publisher: Foundation Esperanza
Publisher's city: Amsterdam
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top