Indigenous autonomy in Mexico

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Indigenous autonomy in Mexico

26.70

Het afgelopen decennium heeft het debat over de kwestie van de zogenaamde `inheemse volkeren’ in Mexico grote veranderingen ondergaan. Dat is met name veroorzaakt doordat de in 1994 in opstand gekomen Indiaanse bevolking van de deelstaat Chiapas (EZLN/Zapatistas) dit thema hoog op de politieke agenda heeft gezet. Tot op heden heeft dat weinig concreets en structureel anders opgeleverd. Maar het debat over de Indiaanse autonomie heeft een hoge vlucht genomen. Diverse auteurs belichten een groot aantal aspecten van de strijd voor autonomie in Chiapas en andere deelstaten. Tevens wordt ingegaan op de wijze waarop Indiaanse vrouwen een betere positie voor zichzelf opeisen. Tot slot wordt aandacht besteed aan de manier waarop de Zapatistas en hun aanhang zich in een soort parallel bestuurssysteem van autonome regio’s hebben georganiseerd en op welke wijze dit in de praktijk wordt toegepast. Interessante achtergrondliteratuur voor mensen die meer willen weten over hoe lokaal zelfbestuur er uit zou kunnen zien.

Subtitle:
Author: Burguete Cal y Mayor, Aracely (ed.)
Year: 2000
ISBN: 9788790730192
Pages: 291
Language: English
Publisher: IGWIA
Publisher's city: Kopenhagen
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top