Outlaws & Highwaymen

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Outlaws & Highwaymen

25.30

In Engeland bestaat al sinds jaar en dag een bandietencultus. Men was er trots op dat Engeland relatief het grootste aantal bandieten van heel Europa zou hebben gehad. Dat zou een uiting van de Engelse moed en onversaagdheid zijn. Roven was een gentleman’s misdaad. Bandieten van eenvoudige komaf konden door hun roofbezigheden op de sociale ladder stijgen en zo promoveren tot de graad van `ridders van de weg’. De auteur bestudeerde zowel historische als mythische bandieten. Het onderzoek is gebaseerd op straatballades en maatschappelijk commentaar, reportages en satire, roddel en verheven literatuur, volkse anekdotes en criminele biografieën. Het bestrijkt de periode van de afgelopen acht eeuwen. Meer informatie op http://www.outlawsandhighwaymen.com.

SKU: 17363 Category: Tags: ,
Subtitle: The Cult of the Robber in England from the Middle Ages to the Nineteenth Century
Author: Spraggs, Gillian
Year: 2001
ISBN: 9780712664790
Pages: 372
Language: English
Publisher: Pimlico
Publisher's city: New York
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top