Propaganda Inc.

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Propaganda Inc.

13.05

Nancy Snow ontrafelt de geschiedenis en de activiteiten van de United States Information Agency (USIA), een nauw met de CIA samenwerkende organisatie die zich officieel ten doel stelt informatie te verspreiden over de Westerse cultuur. In feite functioneert zij echter als propagandamachine voor de `American way of life’ en als verdediger van de belangen van de VS in de rest van de wereld. Sinds het eind van de Koude Oorlog fungeert de USIA als wegbereider en propagandist van vrijhandel, globalisering en supranationale samenwerking in de vorm van verdragen als NAFTA, en organisaties als de WTO, de Wereldbank en het IMF.

SKU: 16126 Category: Tags: ,
Subtitle: Selling America's culture to the world - 2nd edition
Author: Snow, Nancy
Year: 1998
ISBN: 1 58322 539 0
Pages: 104
Language: English
Publisher: Seven Stories Press
Publisher's city: New York
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top