Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister

18.70

De antroposofie is in Duitsland één van de grootste esotherische stromingen. De menselijke geest ontwikkelt zich, volgens de antroposofische leer, in zeven elkaar opvolgende wortelrassen met elk zeven onderrassen. In het huidige tijdperk, vanaf de ondergang van Atlantis tot ver in de toekomst, ligt de spirituele leiding bij het vijfde wortelras, het arische.… Nauw aan de antroposofie gelieerd zijn de Vrije Scholen (Waldorfscholen waar met financiële ondersteuning van de staat rond 70.000 scholieren worden opgeleid), die de ideeën van de grondlegger Rudolf Steiner verbreiden. Bierl geeft een kritische analyse van het mensbeeld en de geschiedsbeschouwing, de leer van karma en zielsverhuizing, die alle een belangrijk onderdeel van de antroposofie en het onderwijs op de Vrije Scholen uitmaken. Met behulp van historische en actuele voorbeelden lukt het de auteur om het anti-humanistische en irrationele karakter van deze leer te ontmaskeren, dat geëigend is autoritaire, ja zelfs fascistische ontwikkelingen ideologisch voort te brengen.

SKU: 15354 Category: Tags: ,
Subtitle: Die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Walddorfpädagogik
Author: Bierl, Peter
Year: 2005
ISBN: 9783894582425
Pages: 272
Language: German / Deutsch
Publisher: Konkret Literatur Verlag
Publisher's city: Hamburg
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top