Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Het Organisatorisch Platform van de libertaire communisten

3.50

Het platformisme is een in het Nederlands taalgebied relatief onbekende stroming binnen het anarchisme. De stroming ontleent haar naam aan het in 1926 door de Dielo Truda-Groep geschreven programma ‘Organisatorisch Plaform van de Libertaire Communisten’. De schrijvers waren allen veteranen uit de Russische en Oekra├»ense revolutie en probeerden de ervaringen van hun successen en nederlagen samen te vatten in een voorstel om het anarchisme uit het slob te trekken. Al in 1926 deed de tekst veel stof opwaaien. Sommige andere anarchisten vonden de tekst autoritair en dogmatisch en de auteurs werden zelfs voor anarcho-bolsjewieken uitgemaakt. Toch is de tekst ook in anarchistische kringen in de jaren na de publicatie invloedrijk geweest en er heeft zich een geheel eigen stroming binnen het anarchisme ontwikkeld welke vooral buiten Europa en de Verenigde Staten veel weerklank kent. Om de tekst meer context te bieden is deze uitgave aangevuld met een nog niet eerder in het Nederlands verschenen ‘Supplement bij het Organisatorisch Platform’, zodat mensen beter hun eigen mening over de voorstellen van Dielo Truda kunnen vormen.

Availability: 19 in stock

SKU: 37188
Subtitle: Anarchisme & Organisatie no. I
Author: Dielo Truda
Year: 2021
ISBN: Zonder
Pages: 47
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Vrije Bond
Publisher's city: Amsterdam
Shopping Cart
Scroll to Top