Nach Norden

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Nach Norden

12.05

Zoals Berlijn zijn Muur had als onderdeel van het IJzeren Gordijn, zo is er het afgelopen decennium langs de grens van Mexico met de Verenigde Staten het `Tortilla Gordijn’ opgetrokken. Een netwerk van brede, diepe grachten, hoge hekwerken en muren, wachtposten, mobiele patrouilles en infraroodsystemen die moeten voorkomen dat Mexicanen en andere Latijnsamerikanen illegaal de Zuidgrens van de VS overschrijden. De twee samenstellers van dit boek, het zesde deel in een serie over uitsluiting van arbeidsmigranten, inventariseerden de achterliggende redenen voor de grootschalige migratie vanuit Mexico naar de VS. Tevens beschrijven ze de gevaren waaraan de migranten zich bloot stellen bij de illegale grensoverschrijdingen: oplichting door malafide polleros (mensensmokkelaars), beroving door in de grensstreek opererende bendes, opgepakt worden door de grenswacht van de VS en de daarop volgende deportatie, verdrinking in grensrivieren of -moerassen, sterven van de dorst in de
woestijn in het grensgebied, de kans op arrestatie in de VS tijdens controles op werkplekken. Vele migranten werden geïnterviewd over hun ervaringen en motieven. Deze persoonlijke verhalen worden tegen de achtergrond van de
toenemende economische samenwerking tussen de VS, Canada en Mexico geplaatst. Vrijhandel van goederen maakt veel Mexicaanse boeren werkeloos die vervolgens niet vrij blijken te zijn om naar de VS te reizen en daar werk te zoeken in de landbouw of andere arbeidsintensieve sectoren van de economie.

SKU: 15624 Category: Tags: , ,
Subtitle: Mexicanische ArbeitsmigrantInnen zwischen neoliberaler Umstrukturierung, Militarisierung der US-Grenze und amerikanischem Traum
Author: Azzellini, Dario & Boris Kanzleiter
Year: 1999
ISBN: 3924737479
Pages: 267
Language: German / Deutsch
Publisher: Schwarze Risse
Publisher's city: Berlin
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top