Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Reading Capital politically

14.75

Toen de sociale bewegingen eind jaren ‘70 leken af te nemen, leek het bestuderen van Marx een eigen leven te gaan lijden. Structuralisten, poststructuralisten, gedeconstrueerde ‘Marxen’ bloeiden in tijdschriften en lezingencycli over heel de VS en Europa. Deze ‘Marxen’ en hun interpreten worstelden om de wereld te interpreteren en soms om Marx zelf te interpreteren. Daarbij verloren ze uit het oog, dat ten tijden van zijn dictaat de uitdaging niet was de wereld te interpreteren maar om deze te veranderen. In 1979 gooide Harry Cleaver een opruiend devies de wereld in: Reading Capital Politically. In het eerste hoofdstuk legt hij uit dat Het Kapitaal voor arbeiders is geschreven en niet voor academici en dat we ons idee van het proletariaat moeten verruimen: het omvat ook huisvrouwen, studenten, werklozen en andere onbetaalde arbeiders. De introductie omvat een beknopt overzicht van de strijd van de werkende klasse in de eeuw na de uitgave van Het Kapitaal. Deze nieuwe uitgave bevat een nieuw voorwoord van Cleaver. Hij was een invloedrijke interpretator van het Autonoom Marxisme en had invloed op de ideeën die leefden tijdens de mei’revolutie’ van ‘68 in Parijs en de Hete Zomer van Noord Italië in ’69. Tegenwoordig is hij een van de leidende propagandisten van de Zapatistas en de autonome beweging. Harry Cleaver geeft les op de Universiteit van Texas in Austin.

Subtitle:
Author: Cleaver, Harry
Year: 2000
ISBN: 9781902593296
Pages: 183
Language: English
Publisher: AK Press
Publisher's city: Edinburgh
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top