Shower of stars dream & book

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Shower of stars dream & book

8.50

Hakim Bey, bekend van zijn boekje TAZ, is ook al jaren geïnteresseerd in oosterse godsdiensten en alternatieve levensfilosofieën. In dit boekje verzamelde hij een aantal teksten uit diverse werelddelen over profetische dromen. De teksten hebben gemeenschappelijk dat ze handelen over het op experimentele wijze bereiken van een staat van `ongewoon bewustzijn’. Aan bod komen onder andere: de middeleeuwse kabbala cultus, Afro-Braziliaanse cultussen rondom geesten, Siberisch shamanisme en Taoïstische geschriften die tot stand kwamen onder invloed van hennepgebruik.

SKU: 15286 Category: Tags: ,
Subtitle: The initiatic dream in sufism and taoism
Author: Wilson, Peter Lamborn
Year: 1996
ISBN: 1570270368
Pages: 183
Language: English
Publisher: Autonomedia
Publisher's city: New York
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top