Van dwangarbeid en hongerlonen

Caution! For multiple reasons the stock that we show on the website sometimes differs with the real stock we have in the shop.

Van dwangarbeid en hongerlonen

19.95

Bij de totstandkoming van het Twentekanaal ging de meeste aandacht uit naar de technologische aspecten, zoals het vernuftige staaltje ingenieurswerk van Rijkswaterstaat. Maar de arbeid van met name de honderden werklozen, die een groot aandeel hadden in het uiteindelijke resultaat, is ondergesneeuwd geraakt. Met dit boek beoogt de auteur een schuld in te lossen. Want niet alleen was hun werkkracht cruciaal voor het project, ze hebben dit in de crisistijd van de jaren dertig volbracht met grote inspanningen en onder erbarmelijke omstandigheden. Vrijwel geheel zonder sociale voorzieningen zoals wij die tegenwoordig kennen, maakten zij lange dagen voor een schamel loontje. Bij barre weersgesteldheden of tijdens feestdagen als er niet werd gewerkt, hield men daarvan nog een gedeelte in. Doordat het onderwerp een buitengewoon kwetsbare bevolkingsgroep betreft, krijgt de lezer een goed beeld van het toenmalige sociaaleconomische crisisbeleid, alsook van de tijdgeest.

SKU: 39686 Category: Tags: ,
Subtitle: De strijd om het bestaan aan het Twentekanaal 1930-1938
Author: Kleinhout, Henk
Year: 2016
ISBN: 9789463380119
Pages: 342
Language: Dutch / Nederlands
Publisher: Aspekt
Publisher's city: Soesterberg
Publication date:
Shopping Cart
Scroll to Top