Let op! Om diverse redenen kan de voorraad die hier op de website wordt getoond soms niet overeenkomen met de werkelijk aanwezige voorraad in de winkel.

FIES en Lucha

1.50

Bundeling communiqués en brieven van Spaanse politieke gevangenen die vastzitten onder het zogenaamde FIES-regime (vergelijkbaar met de Nederlandse EBI, maar dan nog een graadje erger). Het betreft hier met name anarchisten, leden van GRAPO en ETA en sociale rebellen die zich niet in een hokje laten stoppen. In 2000 zaten er zo’n 80 mensen verspreid in Spanje onder dit zeer zware regime vast. Het FIES regime werd in 1991 ingevoerd als reactie op een golf van bajesprotesten in Spanje en maakte onderdeel uit van een `modernisering’ van het Spaanse gevangenissysteem en behelsde in grote lijnen het in verschillende mate van isolatie (van graad 1 tot en met 5, waarbij graad 1 het zwaarst is) afzonderen van `lastige’ politieke gevangenen. Deze brochure die oorspronkelijk door het Anarchist Black Cross Gent in december 2000 werd uitgebracht is nu in Nederland heruitgebracht (zonder actualisering van de stand van zaken) door de Amsterdamse Groep Anarchisten. De vertaling van de hand van de Gentenaren is tenenkrommend en is niet bepaald bevorderlijk voor het uitlezen van de brochure. De brieven zijn grotendeels ongedateerd en onsamenhangend, deels elkaar overlappend en vaak qua politieke inhoud of analyse (voor zover aanwezig) tegenstrijdig. De context van de brieven wordt pas enigszins duidelijk in het nawoord waarin een beknopt overzicht van de bajesstrijd in Spanje sinds de dood van Franco (in 1975) wordt gegeven. Daarbij komt nog dat veel brieven niet uitblinken in heldere standpunten. Waar de ene brief benadrukt dat media-aandacht essentieel is, geeft een andere brief weer aan dat men van de massamedia niets hoeft te verwachten. De enige brief waarin een poging wordt gedaan tot een samenhangend betoog, van de Italiaanse anarchist Claudio Lavazza, blijft helaas ook steken in te algemene formuleringen en niet uitgewerkte opmerkingen. Meermaals stuit je in de brochure op de constatering dat er politieke meningsverschillen bestaan tussen de diverse gevangenencollectieven en steungroepen, zonder dat wordt uitgelegd waar die verschillen uit bestaan en hoe daar mee omgegaan wordt. Jammer, want de eisen van de strijdende gevangenen zijn zeer gerechtvaardigd: afschaffing van de FIES; stopzetting en terugdraaiïng van de verspreiding (over gevangenissen in het heel Spanje) van de gevangenen; onmiddelijke vrijlating van de zieke gevangenen. In de brieven wordt fragmentarisch verslag gedaan van de strijd van deze gevangenen in 1999 en 2000.

Beschikbaarheid: 1 op voorraad

Artikelnummer: 19602 Categorie: Tags: , ,
Subtitel: Revolte in de Spaanse gevangenissen (teksten, brieven, kommunikees,…)
Auteur: Anarchist Black Cross - Gent
Jaar: 2004
ISBN: Zonder
Pagina's: 41
Taal: Dutch / Nederlands
Uitgever: Anarchist Black Cross Antwerpen
Uitgever stad: Antwerpen
Verschijningsdatum:
Winkelwagen
Scroll naar boven