Let op! Om diverse redenen kan de voorraad die hier op de website wordt getoond soms niet overeenkomen met de werkelijk aanwezige voorraad in de winkel.

Marinus van der Lubbe

24.30

Voor het eerst sinds jaren een Franstalig boek dat zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlandse radencommunist Marinus van der Lubbe die eind februari 1933 op eigen houtje het Duitse parlement (de Rijksdag) in brand stak. De auteurs kiezen duidelijk de zijde van diegenen die in de al decennia woedende `Historikerstreit’ pleiten voor de `Alleintäterschaft’ these. Dat is voor het Franse taalgebied van groot belang, aangezien daar sinds de publicatie in 1933 van (o.a.) de Franse versie van het `Bruinboek over de Rijksdagbrand en de Hitler terreur’ met name de versie zoals die door de Stalinistische Internationale `gereconstrueerd’ was, veel aanhang vond. Volgens de these van het `Bruinboek’ was Marinus door de nazi’s aangezet tot het in brand steken van de Rijksdag en zou hij zijn bijgestaan of gestuurd door nazi’s. De samenstellers van het onderhavige boek bouwen voort op het werk van o.a. de Fransman André Prudhommeaux (die samen met de Nederlandse radencommunist Lo Cardoso de spil vormde van het Van der Lubbe Comité). Het boek opent met een historische chronologie die het leven van Marinus en de ontwikkelingen in de communistische beweging in met name Nederland beschrijft. Het tweede deel bevat Marinus’ dagboek van zijn reis door Oost Europa, diverse brieven van zijn hand, teksten uit een aantal nummers van de door van der Lubbe geredigeerde `Werkloozenkrant’ en het proces verbaal dat na zijn arrestatie werd opgetekend. In de bijlage twee contrasterende versies – uit respectievelijk het `Bruinboek’ en door het Van der Lubbe Comité uitgegeven `Roodboek’ – met betrekking tot Marinus’ rol tijdens een taxistaking in Den Haag; een interview van een Geneefse krant met Marinus dat medio april 1933 verscheen; een verklaring van de Engelse sufragette Sylvia Pankhurst met betrekking tot de lastercampagne van het `Bruinboek’-team tegen Marinus; de laatste verklaring van Marinus tijdens het proces in Leipzig. Het boek wordt afgesloten met een slotwoord van de twee samenstellers waarin zij duidelijk stelling nemen tegen de enkel op speculaties en verdraaiingen gebaseerde theses van het `Bruinboek’.

Artikelnummer: 18486 Categorie: Tags: , , ,
Subtitel: Carnets de route de l'incendiaire du Reichstag
Auteur: Pagès, Yves & Charles Reeve
Jaar: 2003
ISBN: 2-84335-173-1
Pagina's: 299
Taal: French / Français
Uitgever: Verticales
Uitgever stad: Madrid
Verschijningsdatum:
Winkelwagen
Scroll naar boven