Let op! Om diverse redenen kan de voorraad die hier op de website wordt getoond soms niet overeenkomen met de werkelijk aanwezige voorraad in de winkel.

Senior service

37.80

“Een verhaal over rijkdom, revolutie en gewelddadige dood” noemt Carlo
Feltrinelli zijn reconstructie van het bewogen leven van zijn vader,
Giangiacomo Feltrinelli (1926-1972). Als telg van een schatrijke,
monarchistische familie uit Noord-Italië, sluit hij zich in 1944 al aan
bij de partizanen om tegen het fascisme te vechten, wordt lid van de
communistische partij (PCI) en doet alles om de klasse te ‘verraden’
waaruit hij voortgekomen is. Op instigatie van de Partij wendt hij zijn
geld aan om een bibliotheek en een archief aan te leggen van de
arbeidersbeweging die het Internationale Instituut voor Sociale
Geschiedenis in Amsterdam en het Marx-Engels Instituut in Moskou naar de
kroon steekt. In 1955 sticht hij tevens de uitgeverij Feltrinelli –
gevolgd door een keten van boekhandels – en wordt zo één van de
belangrijkste distributeurs van het autoritaire linkse gedachtengoed in
Europa – want van anarchisten of libertairen moest hij niks hebben. Hoewel
hij na het neerslaan van de Hongaarse opstand, in 1956, door het Russische
Rode Leger, de Partij verliet en hij de Sovjet-autoriteiten
trotseerde om Boris Pasternaks ‘Dr Zjivago’ uit te geven. Maar ook, ofschoon
hij in eerste instantie een nogal vernietigend oordeel had over Fidel
Castro: “een soort Garibaldi, absoluut ongeschikt voor het regeringswerk,
niet in staat tot enig denkwerk…” spaart hij geen inspanning om een
soort autobiografie van de man uitgegeven te krijgen. En als Cuba, in
1964-65 het initiatief neemt tot de oprichting van een ‘tricontinentaal’
platform, dat de traditie van de leninistische revolutie zou verenigen met
de nieuwe energie van de nationale bevrijdingsbewegingen in de ‘Derde
Wereld’, wordt Feltrinelli één van zijn ferventste verdedigers. “Castro’s
belangrijkste agent in Europa” volgens de geheime diensten. Mocht
Feltrinelli al sinds 1948 een warme belangstelling genieten van die kant,
vanaf nu wordt hij geen ogenblik meer uit het oog verloren. Zo kon zijn
zoon ook leren uit de politie-archieven die hem ter beschikking stonden,
en waarvan hij uitvoerig gebruik maakt. Na de dood van Che Guevara in 1967
krijgt Feltrinelli als eerste het ‘Boliviaans Dagboek’ toegespeeld en
komt op het idee om een poster met het portret van Che over de wereld te
verspreiden. Terwijl ondertussen met name in Italië de klassenstrijd hoog
oplaait, meent Feltrinelli dat de tijd gekomen is om het concept van de
politieke guerrilla-oorlog uit te breiden, niet alleen over de Derde
Wereld, maar tevens in de ontwikkelde, kapitalistische landen – vooral
daar waar de dreiging van een rechtse coup reëel was, zoals in Italië.
Uitgenodigd door de linkervleugel van de PCI in Sardinië, schildert hij de
toekomst van het eiland voor zijn gehoor af als het “Cuba van de
Middellandse Zee”… en krijgt bijval. Als de Italiaanse staat, op 12
december 1969, met de cynische manoeuvre van de bommen op de Piazza
Fontana in Milaan de sociale strijd abrupt tot stilstand weet te brengen,
wordt natuurlijk ook Feltrinelli ‘verdacht’, en duikt hij onder. Hij probeert
de verschillende, marxistisch-leninistische, gewapende groepen, van
ex-partizanen tot de ‘gewapende arm’ van Potere Operio (waarvan Toni Negri
de grote theoreticus was) en vanaf 1971 ook de Rode Brigades met elkaar te
verenigen om één ‘Volksbevrijdingsleger’ te vormen. Brigadist van het
eerste uur Franceschini herinnert zich later: “Ik had altijd het gevoel
dat hij [Felrtinelli] iets meer wist dan wij […] hij had een plan voor
de opstand, een globaal project.” Op 14 maart 1972 blaast hij zichzelf op
bij een poging een elektriciteitsmast te saboteren, in de buurt van
Milaan, samen met twee kameraden die slechts licht gewond raken. “Werd de
ontploffing veroorzaakt door een bruuske beweging waardoor het fatale
contact tot stand kwam, of had iemand het tijdsmechanisme op minuten in
plaats van op uren afgesteld? Het antwoord zou als eind van dit verhaal
kunnen dienen, maar het zou niet bewijzen wat er echt toe doet.” Daarmee
eindigt Carlo Feltrinelli het verhaal over zijn vader. De titel, ‘Senior
Service’ verwijst naar het merk van het pakje sigaretten, dat naast het
lijk werd gevonden.

Artikelnummer: 17587 Categorie: Tags: , , ,
Subtitel: A story of riches, revolution and violent death
Auteur: Feltrinelli, Carlo
Jaar: 2001
ISBN: 1862074569
Pagina's: 276
Taal: English
Uitgever: Granta
Uitgever stad: London
Verschijningsdatum:
Winkelwagen
Scroll naar boven